Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Een tractaet van avarien, dat is: ghemeene contributie vande koopmanschappen ende goederen inden schepe bevonden, om te helpen dragen't verlies van eenige kooplieden ofte schippers goeden, gewillichlijck gebeurt, om lifj, schip, ende goet te salveren

This email address is used for sending the document.